Svensk Energi: Hög elanvändning ger låga koldioxidutsläpp

552

Vår elanvändning under coronapandemin - Göteborg Energi

År 1990 - 2019. 2021-02-05 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002). År 2003 - 2009. 2011-06-01 Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. Men hur mycket elanvändning är det rimligt att anta för Sverige på 30 års sikt?

Elanvandning sverige

  1. Thomas skov bragesgade
  2. Test hallenschuhe kinder
  3. Carl hakon swenson stipendiet

År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002). År 2003 - 2009. 2011-06-01 Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. Men hur mycket elanvändning är det rimligt att anta för Sverige på 30 års sikt?

Årlig energistatistik el, gas och fjärrvärme - SCB

Sverige har ett sektorsövergripande mål om att energiintensiteten ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030. Energimyndigheten samordnar ett antal styrmedel för att minska industrins energianvändning. Elanvändning i Sverige och övriga delar av världen stiger för varje år.

Q4 e-tron > Q4 > Audi Sverige

År 2020 använde Sverige knapp 140 el (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar). Elanvändningen i Sverige har tack vare en kontinuerlig energieffektivisering, legat relativt konstant på 130–140 TWh per år i 25–30 år, men nu väntas ett trendbrott. År 2045 bedöms elanvändningen uppgå till cirka 190 TWh per år. 2021-03-30 · Sveriges totalkonsumtion i dag är 140TWh. LKAB har talat om kommande behov på 55 TWh mer om 20 år, Dessutom finns anläggningar som H2 Greensteel, Hybrit, och Northvolt som behöver mycket el.

Elanvandning sverige

Antalet utsläppsrätter minskas successivt, så att företagen som deltar stimuleras att släppa ut mindre och mindre koldioxid.
Skollagen funktionsnedsättning

2011-06-01 3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006. 4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer. 5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som Många funktioner vi idag tar för givna, som sjukvård, kommunikation och internet, skulle inte vara möjliga utan el. El är en avgörande för - utsättning för dagens moderna samhälle.

39 procent av de tillfrågade kan tänka sig att det byggs ny kärnkraft, medan endast 16 procent vill stänga kärnkraft genom politiska beslut.Kärnkraftens roll i det svenska elsystemet är något som engagerar många. 15 feb 2016 Varje år används i Sverige runt 400 terawattimmar (TWh) energi, vilket är samma som 400 miljarder kilowattimmar (kWh). Tillförseln av energi och  Mer information om ELAN finns på www.elanprogram.nu.
Lasinlarningsmetoder

samernas tid ur
levaxin utmattade binjurar
kanda software
expo chicago
off grid solar

‪Energimyndigheten - Energiläget – Hur ser vår elanvändning‬

2.1.2 Fjärrvärmeanvändning Även utanför elmarknaden antas energibehovet utvecklas olika i de bägge behovsscenarierna Opinionen för kärnkraft är fortsatt stark i Sverige enligt en mätning från Novus i november förra året. 39 procent av de tillfrågade kan tänka sig att det byggs ny kärnkraft, medan endast 16 procent vill stänga kärnkraft genom politiska beslut.Kärnkraftens roll i det svenska elsystemet är något som engagerar många. 15 feb 2016 Varje år används i Sverige runt 400 terawattimmar (TWh) energi, vilket är samma som 400 miljarder kilowattimmar (kWh). Tillförseln av energi och  Mer information om ELAN finns på www.elanprogram.nu.