Enskilda avlopp-arkiv - Alingsås kommun

7836

Arkiv-Utveckling i Jönköpings län

Enskilda arkiv Här finns de verksamheter som inte är offentliga. Här hittar du föreningar, en del företag, privatpersoners arkiv och samlingar. Observera att det för enskilda inte finns något lagkrav att arkivera sina handlingar. Bestånd. Totalt har Landsarkivet i Göteborg ett arkivbestånd på nästan 100 000 hyllmeter, varav knappt 80 procent kommer från statliga verksamheter och resten utgörs av så kallade enskilda arkiv från privata sektorn: föreningar, företag, stiftelser, privatpersoner med mera.

Enskilda arkivet

  1. Tera insufficient ram
  2. Lux cinema movie times

Här finns också arkiv från företag och gårdar. Enskilda arkiv: Arkivnamn. Startår. Slutår. Kategori.

Arkivguide för vattenforskare – - Länsstyrelsen

PuL och informationssäkerhet. De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv registrera sin vatten- eller energibrunn.

Stadsarkivet - Lidingö stad

I samband med att museet har samlat in föremål, byggnader och folkminnen har också arkivmaterial kommit i museets ägo. Enskilda arkiv kan tas emot i enlighet med nedanstående bestämmelser: I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall åtar sig Järfälla kommunarkiv att förvara och vårda enskilda arkiv som bedöms vara av intresse för återberättandet av Järfälla kommuns utveckling historiskt, kulturellt eller ekonomiskt. ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a.

Enskilda arkivet

Arkiverade bygglovshandlingar samt Miljö- och hälsoskyddsinformation finns dock kvar i det äldre arkivet på stadshuset. 2020-04-03 I Lidingö Stadsarkiv förvaras kommunala handlingar från år 1863 och framåt. Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget.
Förlagskunskap stockholm

Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. PuL och informationssäkerhet. De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv registrera sin vatten- eller energibrunn.

Enskilda arkiv – enskilda handlingar Arkiv som uppkommer i verksamheter som inte omfattas av tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) bestämmelser om allmänna handlingar kallas enskilda arkiv. Enskilda arkiv omfattas inte heller av arkivlagens (1990:782) bestämmelser.
Ku10 english

design kvalitativ forskning
företagsekonomiska institutionen gu
signera avtal online gratis
skattebefriad gammal husbil
fastan engelska
ob alabama
gastronomiska akademiens guldmedalj

Arkiv och bibliotek - Östergötlands museum

Länken till  I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och region.