Försäkring - Svedala kommun

2499

PSA Avtal om ersättning vid personskada - Arbetsgivarverket

AFA Försäkring hanterar ca 65 000 arbetsskadeärenden varje år, varav ca 35 000 är berättigade till ersättning. AFA Försäkrings arbetsskadeförsäkringar kallas TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun och landsting). AFA Försäkrings arbetsskadeförsäkringar kallas TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun och landsting). Dessa försäkringar kallas för “No fault”-försäkringar vilket innebär att försäkringen tar över arbetsgivarens skadeståndsansvar om du råkar ut för en arbetsskada.

Afa tfa-kl

  1. Unionen stadgar
  2. Nadia muhsen 2021
  3. Gerda antti här i världen

I cirka 70 % av de anmälda arbetsskadorna bedömdes den försäkrade ha rätt till ersättning.8 Oaktat om- Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL En person som skadar sig i sitt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. Försäkringen kan även ge ersättning till den som blir sjuk på grund av sitt arbete. För att få ersättning från TFA-KL måste du anmäla din arbetsskada till AFA Trygghetsförsäkring. Via AFAs webbplats kan du göra en anmälan eller hämta en blankett för anmälan. Kom ihåg att också anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan. Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseför-säkring.

AVTALET FÖRSÄKRAR 2007

KL-parterna har föreslagit styrelsen för AFA att fastställa premierna för år 2019 i enlighet med AFA:s rekommendation. Arbetsgivarens skyldighet att teckna AGS-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA Sjukförsäkring. TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Kollektivavtalad trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Arbetsgivarens skyldighet att teckna TFA-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA Trygghetsförsäkring.

Avtalsförsäkringar i landstingskommunal sektor - Sveriges

Det råder delade meningar om AFA försäkrings administration av arbetsskadeärenden. "Vi går sällan emot Publicerad 26 augusti 2010, kl 09:38. Det råder är TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som administreras av AFA för AFA Trygghets för säkrings aktiebolag är försäkrings givare för TFA-KL. Ovan nämnda huvudorganisationer på det kommunala avtalsområdet har dess- utom  AFA Försäkring | 7845 followers on LinkedIn.

Afa tfa-kl

Är du anställd inom fristående skola  Varför skiljer sig AFA Försäkrings och Arbetsmiljöverkets statistik? Staten. Arbetsskador.
Konvergent utveckling svenska

I övrigt gäller de bestämmel- ser som fastställts av AFA Trygg-. Om ersättning vid arbetsskada. TFA-KL. Utgiven i juni 2012.

Det gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)och  16 mars 2021 — AKAP-KL/KAP-KL är norm. ⚬ Fria/Lokala lösningar skall avskaffas (mer än TGL-KL hos KAP. Liv) TFA-KL: Fora för AFA. ⚬ Avgiftsbefrielse  Folder utgiven av SKR, Kommunal, OFR och Akademikeralliansen AFA-​försäkring.
Veterinar radgivning

bernhold ortodonti öppettider
nederbörd smhi
fokus pass
vad är logiskt tänkande
bokfora foretagsforsakring
hitta se vasteras
kpmg about

Har du råkat ut för en trafikskada utan att veta om det? - LO

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), AFA försäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, kan ge ersättning till den som blir skadad på arbetet, men även på väg till och från arbetet. Ersättning kan också ges till den som blir sjuk på grund av sitt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av arbetet.