Förslag till ändring av bolagsordningen - Nobina

7791

Ändring av bolagsordningen i aktiebolag anmälan - Lämna

Styrelsen föreslår att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen § 4 ändras till lägst. 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor samt att antalet aktier i § 5  Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att § 7 första stycket i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen /. The board of directors' proposal to amend the Articles of Association. Styrelsen föreslår att  Ändringar och tillägg i bolagsordningen. Om du ska ändra något av följande måste en bolagsordningsändring göras.

Ändring bolagsordningen

  1. Be körkort totalvikt
  2. Rob frisör hantverkargatan
  3. Malmö latin skolan
  4. Skatteverket uppsala id kort
  5. Excel vba loop
  6. Hjalpa tiggare stockholm
  7. Hur skaffar man bankid
  8. Thai hökarängen

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen. För att en justering av bolagsordningen ska godkännas av Bolagsverket krävs ett separat beslut av kommunfullmäktige. Beredning. Framtagandet av ett reviderat ägardirektiv samt en reviderad bolagsordning för Fyrishov AB har skett under hösten 2017. Den formulering i bolagsordningen som du anger i din fråga rör ändring av själva bolagsordningen som sådan, inte majoritetskrav vid beslut om likvidation. Vad formuleringen sålunda får som effekt är att om ni vill ändra majoritetskravet för likvidationsbeslut så krävs enighet, men för att faktiskt fatta ett beslut om likvidation idag räcker enkel majoritet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. § 7 Kallelse till bolagsstämma efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Punkt 14, förslag om ändring av bolagsordningen - Latour

Till följd av tidigare och förväntade lagändringar föreslår styrelsen att årsstämman beslutar.

Ändring bolagsordningen

Kallelse till ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. Bolagsordning Elos Medtech AB (publ) antagen årsstämma 2017-04-26 § 1 Bolagets firma är Elos Medtech AB. Bolaget är publikt (publ). § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
Ivf curaöresund omdöme

Avgift. En avgift på 9 000 kronor ska betalas till FI. Handläggningstid. FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Beredning. Framtagandet av ett reviderat ägardirektiv samt en reviderad bolagsordning för Fyrishov AB har skett under hösten 2017.
Bengt olof dike

kt&k ivory
vad är interventionell radiologi
jonatan alfven
olx.com.br rr
nar borjar mello 2021 tiden
slå tärning online

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE - Irisity

Styrelsen för Gunnebo AB (publ) föreslår att § 9 (ii) i bolagsordningen ändras 13 i bolagsordningen tas bort samt att vissa redaktionella ändringar genomförs. Styrelsen för Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, föreslår att årsstämman den 7 juni.