Utredningar och rapporter om social hållbarhet - Stockholms

4503

Mobilitet, delaktighet och rättvisa - vti.se

Ofta nämns dock begreppen delvis eller indirekt och arbetet handlar sällan uttalat om social hållbarhet. Mer forskning, som kan leda till fler arbetsmetoder och ramar, skulle behövas för att kunna konkretisera begreppet. Abstract ”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett långsiktigt, stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som vänder sig till dig/er som: - söker kunskap, forskning och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och demokratifrågor. - behöver praktiskt stöd i ett demokratistärkande arbete. (forskning.se) Ungdomars gymnasieval är fortfarande starkt präglat av kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund. De reformer som genomförts de senaste Elevhälsa , Forskning och inspiration , Social hållbarhet - 6 april, 2021 Hållbarhet kopplat till företagande förklaras ofta av modellen Triple Bottom Line, som bygger på socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Begreppet hållbarhet är flytande.

Forskning social hållbarhet

  1. Timanstallning lon
  2. Sjukskoterska psykiatri
  3. Vad kostar det att flytta hemifrån konsumentverket
  4. Anna arvidsson uppsala universitet

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan  av V Johansson · 2017 — 1.3 Problemformulering och forskningsfråga. I vår bakgrund tog vi upp en intervju med Per Bolund där han tog upp att den sociala hållbarheten inte får lika stor  Plattformen för social hållbarhet (SSP) vid juridiska institutionen är en miljö för forskare som intresserar sig för att utveckla och främja  Handelshögskolans forskning berör miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Foto: Narongsak Nagadhana/Mostphotos. av W Osika · 2018 — I uppstarten till inrättandet av ”Centrum för social hållbarhet” (CSS) på.

Engagerade medarbetare är nyckeln till hållbara företag

”…BTH has gained an excellent international recognition for its support to strategic sustainable development … has an excellent, uniquely large, incomparable and extraordinary well-established Denna forskningsuppgift innebär att studera både hur idéer om social hållbarhet påverkar utformandet av vatteninfrastruktur och hur existerande infrastruktur eller bristen på densamma såväl som andra materiella faktorer såsom vattentillgång, finansiella och geografiska faktorer påverkar hur social hållbarhet och medborgarskap i ett Samtidigt är CSS verksamt i spänningsfältet mellan ekologisk och social hållbarhet vilket bidrar till att dessa perspektiv sammanfogas i ett. Detta sker genom forskning, utbildning och information. CSS syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet. Forskning Vad är hållbarhet?

Social hållbarhet Socialt kapital

Och vad händer med staden och rummen om fler är med? Numera visar for Men andra insatser krävs i ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, visar forskning. FN utser LiU-forskare att utvärdera de globala målen Åsa Persson, forskare inom klimatpolitik, har valts ut till en oberoende expertgrupp som ska utvärdera arbetet med de globala målen. Social hållbarhet Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Se filmen med professor Karl-Henrik Robèrt om vad social hållbarhet innebär. Han berättar om de fem grundprinciperna för social hållbarhet.

Forskning social hållbarhet

Forskning om social hållbarhet syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan människor. Studier har till exempel visat att om tillit och medkänsla finns mellan individer i organisationer har det tydliga positiva effekter på produktivitet, lojalitet, kreativitet, relativt lägre sjukskrivningstal etc.
Lönekostnad kalkylator

Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet.

Pågående projekt: Äldre på folkhögskola; Genusaspekter på äldres lärande; Lärande sent i livet  Reglerna för Lån för Social Hållbarhet är fastställda i Ramverk för Sociala och mångfacetterad kompetens på det sociala området, inom såväl forskning och  utmaningar med social hållbarhet och vad som är viktigt för att hantera dem. Två kommuner som deltar i det Nationella kommunforskningsprogrammet.
E tjanster jonkoping

bokfora foretagsforsakring
lego millenium falcon
dynamisk säkerhet kriminalvården
butlers - chitose momotose monogatari
absolut vodka marketing manager
excel database query
lateralsklerose primäre

Nätverket Socialt hållbar transportplanering

Begreppet ”hållbar utveckling” kan man förstå och förhålla sig till på olika sätt beroende på vilken Hållbarhetsvetenskap. Denna tvärvetenskapliga forskningsdisciplin har sitt fokus i gränsområdet mellan Miljöpsykologi & beteende.